איך לפרסם ולקרוא תגובות הכוללות תגיות HTML.

שימוש בתגיות

לא ניתן להשתמש בתגיות html. כתוצאה מכך בעת פרסום תגובה נחליף את הסימן > בסימן } ואת הסימן < בסימן {. כמובן שכאשר נקרא תגובה נחליף בחזרה את הסימנים. במידה ועדיין קשה לקרוא את התגובה וסימנים שונים כמו ״ / ׳ ועוד נמצאים לא במקום. ניתן להעתיק את הפקודה לכל עורך html.

לדוגמה 

<p> יוחלף ב {p}

בניית אתרים תגובות

למה אסור לאפשר תגובות עם תגיות בבניית אתר

לא כל הגולשים רוצים בטובתינו. חלק מהגולשים ירצו להזיק לנו. לפעמים מדובר במתחרים שלנו בחברה מקבילה שגם עוסקת בבנית אתרים או קידום אתרים. לפעמים מדובר בהשתלטות על האתר לצורך שימוש בשרת לספאם. לפעמים להפנות גולשים לאתר אחר וכך ךהשתלט על התנועה לאתר שלך ועוד.

גולש יכול להכניס טקסט שהוא לתוך האתר שלנו  בתגובה או בטופס או בכל דרך אחרת. במידה ונאפשר לגולש להכניס טקסט המכיל תגיות ניתן לגולש את הכוח המלא לעשות כל מה שהוא רוצה באתר שלנו. ניתן לו את הכוח לעשות הכל.

שימוש במנוע תגובות נכון בבנית האתר

בבנית האתר נשתמש במנועים ובדיקות קלט איכותיות שימנעו מהגולש להכניס טקסט מזיק כמו למשל קטעי קוד של ג׳בה סקריפט, תגיות, ועוד ועוד. באמצעות שליטה במה מותא לגולש להזין ומה לא נוכל להבטיח  שיתנהל נכון והאתר יקודם הייטב. נעלה את רמת האבטחה ונגן על על האתר. כל זה חייב להתבצע עוד בעת בניית האתר על מנת לבנות מנוע איכותי. 

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן