שיעור 2 בבנית אתרים הוספת תמונה HTML

איך מוספים תמונה לאתר האינטרנט שניבנה

 בעת בניית אתרי אינטרנט יש צורך בהוספת תמונות וקבצים שונים. מיקום הקבצים משתנה בהתאם לגודל האתר האינטרנט שניבנה. בניית אתרי אינטרנט גדולים אני נשתמש במבנה הכולל תיקיות והפרדת תיקיית התמונות מתיקיית הקוד. בבניית אתרים קטנים ולא מקצועיים כל הקבצים ישבו באותה התיקייה.

 

 

 class2.html קוד קובץ 

<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8">

    </head>

    <body>

    <!-- שימוש בתמונה ברשת האינטרנט באמצעות כתובת -->

<img src="http://cdn.sheknows.com/articles/2013/04/Puppy_2.jpg">

 

    <!-- .קישור לתמונה שנמצאת בתוך התיקייה בה יושב קובץ הקוד שלנו. משמש בעיקר לבניית אתרים קטנים בהם כל הקבצים נמצאים באותה התיקייה -->

     <!-- התמונה לא תוצג עד שלא תיהיה תמונה בתיקייה -->

<img src="/Puppy_2.jpg">

 

    <!-- .קישור לתמונה שנמצאת בתוך התיקייה בה יושב קובץ הקוד שלנו. משמש בעיקר לבניית אתרים קטנים בהם כל הקבצים נמצאים באותה התיקייה -->

     <!-- התמונה לא תוצג עד שלא תיהיה תמונה בתיקייה -->

<img src="/Puppy_2.jpg">

    <!-- .קישור לתמונה שנמצאת בתוך תיקייה שבתוך התקייה שבה יושב קובץ הקוד שלנו. משמש לבניית אתרים גדולים עם הפרדת קבצים  -->

 

     <!-- שם תיקיית התמונות במקרה זה pic -->

     <!-- התמונה לא תוצג עד שלא תיהיה תמונה בתיקייה -->

<img src="/pic/Puppy_2.jpg">

    </body>

</html>

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן